Hotline0966019018
duanla.vtcs@gmail.com

Bảng báo giá các loại vật tư cao su

( 05-12-2016 - 09:45 PM ) - Lượt xem: 5310

 

STT

Tên sản phẩm

ĐVT

Số Lượng

Đơ n giá

Thành Tiền Chưa Thuế

Đơn giá có thuế (10%)

I

Kiềng

Liên hệ để biết thêm chi tiết!

1

Kiềng 2.4ly

Cái

1 Cái

 

 

 

2

Kiềng 2.5ly


Cái
 

1 Cái

 

 

 

3

Kiềng 2.6ly

Cái

1 Cái

 

 

 

4

Kiềng 2.7ly

Cái

1 Cái

 

 

 

II

Chén        

 

1

Chén 0.75 lít Cái 1 Cái      
2 Chén 1 lít Cái 1 Cái      

II

Máng đóng

 

1

Máng dẫn mũ 7p

Cái

1 Cái    

 

2

Máng dẫn mũ 10p

cái  1 Cái    

 

3 Máng dẫn mũ 7p 1 răng Cái 1 Cái      

III

EVE máng xốp

 

1

Máng xốp 45/6p 1.5ly

Cái 1 Cái

 

 

 

2

Máng xốp 50/6p 1.5ly

Cái

1 Cái    

 

3

Máng xốp 55/6p 1.5ly

Cái

1 Cái    

 

4

Máng xốp 60/6p 1.5ly

Cái 1 Cái    

 

5

Máng xốp 65/6p 1.5ly

Cái

1 Cái    

 

6

Máng xốp 70/6p 1.5ly

Cái

1 Cái    

 

IV

Máng FE

 

1

Máng (FE) 45/6p 1,9-2,0 rem

Cái

1 Cái    

 

2

Máng (FE) 50/6p 1,9-2,0 rem

Cái

1 Cái    

 

3

Máng (FE) 55/6p 1,9-2,0 rem

Cái

1 Cái    

 

4

Máng (FE) 60/6p 1,9-2,0 rem

Cái

1 Cái    

 

5

Máng (FE) 65/6p 1,9-2,0 rem

Cái

1 Cái    

 

6

Máng (FE) 70/6p 1,9-2,0 rem

Cái

1 Cái    

 

V

Nhựa đường ( keo dán máng )

 

1

 

Thùng sắt 20l 1 Thùng 18 kg      
2 Can 30l 1 can 28kg      

VI

Dây buộc kiềng

 

1

Dây đen 2,2m

130 dây

1 bó 

 

 

 

2

Dây cam dẫn mũ

1kg

1 cuộn

 

 

 

3

Dây cuồn nhựa 2kg

2kg

1 cuộn

 

 

 

VII

Mỡ bôi cây

 

1

Mỡ phuy vazalin nhập khẩu

170kg

1 phuy

 

 

 

2

Mỡ vazalin ký

1kg

1 bịch

 

 

 

VIII

Che Tô

 

1

 

Mái che tô 25 35

Cái

1 Cái

 

 

 

2

Váy che tô 50 60

Cái

1 Cái

   

 

XI

Thuốc trắng can

 

1

Trung quốc 40%

 

 

 

 

 

2

Thuốc singapo

 

 

 

 

 

3

Đinh nich cô

 

 

 

 

 

4

Thuốc VNCCS 1.25%

 

 

 

 

 

5

Thuốc VNCCS 2.5%

 

 

 

 

 

6

Thuốc VNCCS 5%

 

 

 

 

 

7

Bao tay len

 

 

 

 

 

8

Bao tay nhựa

 

 

 

 

 

9

Đá hộp kim ngắn + dài đều có

 

10

Đá bùn ngắn dài đều có

 

 

Váy che tô: 1kg/42.000/80 cai

 

 

Màn phũ che tô: 1kg/42.000/80 cai

 

 

Thuốc CT Tín Thành 1.25% = 30.000/1kg: 1 can = 25kg - Thuốc NK Singapo

 

 

Thuốc CT Tín Thành 2.5% = 35.000/kg: 1 can = 25kg - Thuốc NK Singapo

 

 

Thuốc CT Tín Thành 5% = 45.000/kg: 1 can = 25kg - Thuốc NK Singapo

 

Cái

icon dowload Tải file
Copyright @ 2016 DUONG THANH DANH All rights reserved.

0966019018