Hotline0966019018
duanla.vtcs@gmail.com

Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 10/8/2017

( 10-08-2017 - 04:34 PM ) - Lượt xem: 861

Loại hàng/Kỳ hạn Giá
Thai RSS3 (giao tháng 9/2017) $1.84/kg
Thai STR20 (giao tháng 9/2017)  $1.62/kg
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 9/2017) $1,210/tonne
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 9/2017) $1,310/tonne
Malaysia SMR20 (giao tháng 9/2017) $1.57/kg
Indonesia SIR20 (giao tháng 9/2017) NA
Thai USS3  53.11 baht/kg

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Copyright @ 2016 DUONG THANH DANH All rights reserved.

0966019018