Hotline0966019018
duanla.vtcs@gmail.com

Tập đoàn Cao su Việt Nam đặt mục tiêu 9.000 tỷ đồng lợi nhuận vào năm 2020

( 23-11-2017 - 10:56 AM ) - Lượt xem: 1996

Theo đó, tập đoàn có mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bình quân 18%/năm đạt 40.000 tỷ đồng doanh thu và 9.000 tỷ đồng lợi nhuận vào năm 2020.

Diện tích cao su của tập đoàn đến năm 2020 là 400 nghìn ha, trong đó ở nước ngoài là 115 nghìn ha. Sản lượng cao su đến năm 2020 đạt 414 nghìn tấn, tăng trưởng bình quân 15%/năm.

Đối với mảng chế biến gỗ, tập đoàn sẽ tăng gấp đôi sản lượng MDF lên 900 nghìn m3 vào năm 2020. 

Tập đoàn có kế hoạch chuyển 5.000 ha đất phù hợp thuận tiện giao thông sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với doanh thu 1.000 tỷ đồng vào năm 2020. Quyết định yêu cầu việc chuyển đổi phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, theo báo cáo tài chính năm 2016, tập đoàn cao su Việt Nam có tổng tài sản gần 70 nghìn tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của tập đoàn là 45.202 tỷ đồng và nợ vay ngắn, dài hạn là khoảng 14.000 tỷ đồng.

Năm ngoái, tập đoàn đạt tổng doanh thu hơn 15.576 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 2.800 tỷ đồng. Theo báo cáo, cuối năm 2016, tập đoàn cao su có 103 công ty con và 21 công ty liên kết.

Các Tin tức khác

Copyright @ 2016 DUONG THANH DANH All rights reserved.

0966019018